بیماریهموروئید به شکل پر خونی و تورمعروقی انتهایی ناحیه مقعد و دیواره اطراف آن بروز کرده که با نازکشدن دیواره عروق ظریف در محل شکننده یا دردناک خواهد شد. در واقع بیماری بواسیر یک بیماری با شیوع فراوان در افرادی است کهمتوجه علایم وجود بیماری در خود نشده و یا در صورت بروز نشانه‌هایی نیر به آن توجهنکرده و بیماری را به حال خود رها نموده‌اند.

اینبیماری به دلیل درگیر شدن یکی از نواحی خصوصی بدن انسان‌ها به راحتی قابل پنهانکاری بوده و همانند بسیاری از بیماری‌های سایر ارگان و اندام‌ها در معرض دید عمومو آگاهی اطرافیان قرار نخواهد گرفت. به همین سبب افراد مدت زمان بیشتری با مشکلخود کنار خواهند آمد و به دلیل مخفی ماندن ضایعات ایجاد شده در ناحیه‌ی مقعد، بهراحتی بیماری خود را از اطرافیان پنهان می‌کنند و حتی گاهی به دلیل داشتن اطلاعاتغلط آن را بیماری تلقی نکرده و علایم ایجاد شده را به حال خود و با خیال بهبودیخود به خود آن رها می‌کنند.

علل بیماری بواسیر یا هموروئید چیست؟

ابتلابه یبوست به دلیل عدم مصرف مایعاتکافی و مواد غذایی حاوی فیبر در طولانی مدت یکی از مهمترین عللابتلا به انواع بیماری هموروئید است. دفع مدفوع سخت و سفت همراه با اعمال فشار بیشاز حد و زور به ناحیه مقعد می‌تواند باعث تورم عروق این قسمت از بدن و بروز بیماریهموروئید در فرد شود.

هرچند کارهای سنگین روزمره مانند برخی شغل‌های نیازمند قدرت بدنی بالا، بلند کردناجسام سنگین، نشستن یا ایستادن طولانی و بدون وقفه، اضافه وزن، روابط جنسی مقعدی وورزش‌های غیر اصولی نیز در ایجاد آن بی‌تأثیر نبوده و می‌تواند از جمله علل دیگرایجاد این مشکل شایع باشد.

معمولاًزنان به دلیل بارداری و تغییرات هورمونی این دوران و تحمل وزن جنین بیشتر از سایرافراد در معرض خطر ابتلا به مشکل هموروئید هستند. زنان باردار در این دوران خاصدارای محدودیتهای درمانی نیز بوده و نیازمند مشاوره دقیق برای پیشگیری و کنترل اینمشکل هستند.

منبع:http://bichashk.com/blog/hemorrhoid/